Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

HISTORIE MĚŘENÍ

HISTORIE MĚŘENÍ NA METEOROLOGICKÉ STANICI


Kontinuální měření na meteorologické stanici ve Vikýřovicích probíhá od 1. května 2006, respektive úhrn srážek je měřen od 13. dubna 2006 a evidenci bouřek zaznamenávám od 1. ledna 2006. Meteorologickou stanici a výsledná měření se snažím s postupem času neustále zdokonalovat a směřovat k profesionální úrovni.

2006

1. 1. 2006 Zahájeno měření teploty vzduchu v 7.00, 14.00 a 21.00 hodin, teploty půdy, maximální a minimální denní teploty vzduchu, vlhkost vzduchu, úkazy, oblačnost.

19. 10. 2006 Zahájeno měření stavu půdy.

1. 11. 2006 Instalována sněhoměrná lať a sněhoměrné prkénko.

18-19. 12. 2006 Prezentace meteorologické stanice a přístrojů na školní akci HOBBY 2006. 

2007

2. 1. 2007 Vydání meteorologické ročenky 2006.

14. 3. 2007 Podána žádost na OÚ Vikýřovice o poskytnutí dotace na koupy nové automatické meteostanice WXR.

19. 3. 2007 Zastupitelstvo OÚ Vikýřovice schválilo dotaci ve výši 3 000 Kč.

1. 4. 2007 Zahájen zkušební provoz na nové meteostanici WXR.

12. 4. 2007 Poškození harddisku, pozastavení aktualizace dat na webu.

20. 4. 2007 Vychází Vikýřovická ročenka 2006, v ní článek o meteorologické stanici v obci.

23. 4. 2007 Beseda  "DENNÍ PROGRAM NA METEOROLOGICKÉ STANICI" se žáky ze ZŠ Vikýřovice.

25. 4. 2007 Znovu obnovení aktualizací a výstavby stránek.

1. 5. 2007 Začíná druhý rok měření, zahájeno nové měření UV indexu, rosného bodu, wind chill, rychlosti větru, směr větru, nárazy větru, tlak s  větší přesností (0,1 hPa).

2. 5. 2007 Výpadky UV čidla, umístěno na 2,5 m vysoký stožár.

3. 5. 2007 Údržba termohygrografu a mikrobarografu (registrační přístroje).

5. 8. 2007 Celkový nátěr věnkovní stanice. 

20. 8. 2007 První pokus o záznam bouřky na video (z mobilního telefonu).

25. 8. 2007 Nainstalován kvalitnější software, pro zpracování dat z meteostanice WXR.

29. 8. 2007 Úprava okolí pozemku meteorologické stanice.

14. 9. 2007 Odporná přednáška "meteorologická stanice" pro žáky ZŠ Škřípov v sále VÚCHS.

19. 9. 2007 Web zaznamenal 400-stého návštěvníka.

19. 10. 2007 Přesně rok od zahájení měření stavu půdy, odklizen plastový srážkoměr (začátek mrazového období).

20. 10. 2007 Instalována sněhoměrná lať a sněhoměrné prkénko.

22. - 23. 10. 2007 Účast na 4. Středoškolské konferenci v Praze.

26. 10. 2007 Uklizen automatický elektronický srážkoměr.

8 - 16. 12. 2007 Pozastavena práce na webu.

20. 12. 2007 Zahájeno měření novými přístroji (ruční anemometr, maximo-minimální teploměr, vlasový vlhkoměr), tyto přístroje slouží jako rezerva v případě poruchy elektronické výbavy.

2008

14. 1. 2008 Měření probíhá 90 týdnů (630 dnů).

11. 2. 2008 Dokončení seminární práce za rok 2008.

13. 2. 2008 Odevzdána seminární práce na OÚ Vikýřovice.

27. 3. 2008 Účast na vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže AMAVET v Brně (postup na celostátní přehlídku v Praze).

5. 4. 2008 Instalován další srážkoměr (konec zimního období).

15. 4. 2008 Prezentace na SOČ 2008, postup do krajského kola.

25. 4. 2008 Vychází ročenka obce Vikýřovice.

24-26. 4. 2008 Prezentace na celostátní SOČ 2008 na Slovensku, 2. místo v oboru Ochrana a tvorba životního prostředí.

1. 5. 2008 MĚŘENÍ PROBÍHÁ 3. ROK

5-7. 5. 2008 Účast na XV. celostátním finále vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže AMAVET.

14. 5. 2008 Účast na SOČ 2008, krajské kolo v Prostějově, 1. místo-postup do celostátní přehlídky.

13-15. 6. 2008 Účast na SOČ 2008, celostátní kolo ve Varnsdorfu, 1. místo.

3. 7. 2008 Návštěva profesionální MS Luká.

8-14. 7. 2008 Broušení a nový nátěr meteorologické stanice.

11. 7. 2008 Hlavní srážkoměr natřen bílou barvou.

prosinec Ocenění Talent Olomouckého kraje pro rok 2008 (2. místo).

2009

19. 1. 2009 Schálena dotace obcí Vikýřovice na automatizaci meteorologické stanice.

17. 2. 2009 Odevzdána Maturitní seminární práce.

únor - květen Pozastavení činnosti na webu.

1. 5. 2009 - MĚŘENÍ PROBÍHÁ 4 ROKY

18. 5. 2009 Získána cena Učené společnosti ČR.

1. 6. 2009 - Obnovení činnosti na webu, aktualizace, zahájení vzorkování srážek pro stanovení těžkých kovů.

5. 6. 2009 - Odborná přednáška spojená s exkurzí na meteorologické stanici pro ZŠ Vikýřovice.

3. 6. 2009 - Zahájena spolupráce s VÚCHS Rapotín.

9. 6. 2009 - Vyšel článek o úspěších meteorologické stanice v obci Vikýřovice.

1. 10. 2009 - Zahájen zkušební provoz automatické meteorologické stanice WMR 200 zakoupené díky finančnímu přízpěvku z rozpočtu obce Vikýřovice.

23. 10. 2009 - Zahájen nový provoz webových stránek.

1. 10. 2009 - Zahájen provoz nové elektronické stanice, vybudován stožár pro anemometr.

2012 - současnost

4. 6. 2012 - Úspěšná obhajoba bakalářské práce na meteorologické téma.

30. 7. - 30. 8. - Rekonstrukce meteorologické budky, nový nátěr, údržba.

Provoz na meteorologické stanici byl částečně omezen od října 2012, kdy byla stanice vykradena. Měření probíhá pouze elektronicky.
 
1. 5. 2013 - Kontinuální měření probíhá již 8 let.
 
6. 8. 2013 - Testování nového software Cumulus, obnova aktualizací webových stránek
                     Zahájeno měření všech meteorologických prvků i ve 14:00 hodin
 
21. 8. 2013 - Zabudováno teplotní čidlo na stožár ve výšce 3,8 m.
 
22. 8. 2013 - Instalovány záložní teploměry pro přídaný výpadek elektronického měření.
 
11. 9. 2013 - Plně automatizovaný provoz meteorologické stanice.
 
5. 9. 2013 - Opraven stojan na minima přízemní teploměr.
 
6. 9. 2013 - Nový nátěr sněhoměrné latě. Příprava na zimní sezónu 2013/14.
 
1. 10. 2013 - Po třech letech instalovány nové půdní teploměry (hloubka 5 cm a 10 cm)
 
3. 4. 2014 - Úprava okolí pozemku meteorologické stanice.
 
4. 4. 2014 - Beseda u hasičů obce Vikýřovice na téma meteorologická stanice.
 
2. 10. 2015 - Nový nátěr meteorologické stanice, celková údržba. Nový nátěr srážkoměru.
 
16. 10. 2015 - Po 10 letech změna polohy srážkoměru o cca 20 cm nalevo od meteostanice.
 
1. 5. 2016 - Měření pokračují již 11. rokem.
 
 

 

TOPlist
aktualizováno: 22.08.2018 08:55:18