Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Bouřky

Bouřky jsou na stanici Vikýřovice sledovány od roku 2006 a doposud bylo zaznamenáno 200 bouřek. Cílem je každou bouřku zaevidovat a podrobně popsat. Evidence bouřek je prováděna pomocí jednoduché metodiky. Při každém příchodu bouřky eviduji následující údaje:

• datum

• pořadí/označení bouřky (každá bouřka má své unikátní ID číslo)

• čas výskytu

• srážky (intenzita + množství), intenzita je hodnocena podle škály: žádná, nezaznamenatelná, slabá, střední, silná a extrémní

• vítr (rychlost, nárazy a směr větru)

• světelné projevy tj. blesky (žádné, slabé, střední, silné a extrémní)

• zvukové projevy tj. hromy (žádné, slabé, střední, silné a extrémní)

• jiné jevy (při výskytu bouřky se mohou vyskytnout, např. kroupy, duha...)

• přiblížení bouřky k místu pozorování

• směr pohybu (kam bouřka postupuje od místa pozorování)

 

Dále pořizuji (je-li to možné) fotodokumentaci, stahuji radarové a satelitní snímky z ČHMÚ. Popřípadě články o mimořádných bouřkách, vyskytnou-li se v médiích.

TOPlist
aktualizováno: 22.08.2018 08:55:18