Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Klimadiagram

Klimadiagram stanice Vikýřovice

Klimadiagram dle Waltera a Lietha je konstruován za období 2006 až 2014. V grafu je ntuné zachovat vzájemný poměr mezi průměrnými měsíčními teplotami a měsíčními úhrny srážek 10:30. Pokud křivka úhrnu srážek (modrá) protne teplotní křivku (červená) nastává v daném období srážkový deficit s možným rizikem sucha. V obci Vikýřovice je zvýšené nebezpečí rizika sucha z hlediska vegetační sezóny v dubnu a září (modrá křivka blízko červené). 

Popis klimadiagramu: Na vodorovné ose se nachází měsíce v roce. Svislé osy znázorňují průměrné měsíční teploty vzduchu (°C) respektive průměrné úhrny srážek (mm). V horní části grafu se nachází místo měření s nadmořskou výškou a dobou měření uvedenou ve grafu. Na opačné straně je uvedena průměrná roční teplota vzduchu (7,1 °C) a průměrný roční úhrn srážek (691 mm) v daném místě. V dolní části grafu se nachází údaje o průměrné teplotě vzduchu v nejchladnějším měsící roce (leden -2,0 °C) a absolutně nejnižší zaznamenané teplotě vzduchu za sledované období (-24,7 °C dne 3. 2. 2012). Na opačné straně se nachází průměrná teplota vzduchu nejteplejšího měsíce v roce (červenec +17,6 °C) a absolutně nejvyšší naměřená teplota vzduchu (+37,2 °C dne 3. 8. 2013).

Klimadiagram ke stažení >>ZDE<<

TOPlist
aktualizováno: 22.08.2018 08:55:18